อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกแบบใหม่สามารถรับการกลายพันธุ์ของยีน

อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกแบบใหม่ที่สร้างขึ้นสามารถรับเส้นทางของโมเลกุลและพัฒนาการของการกลายพันธุ์ที่สำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้แม่นยำกว่าวิธีการที่มีอยู่ หมายความว่าผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากการรักษาแบบตรงเป้าหมายด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วกว่าและด้วยต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อที่จะรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จะต้องกำหนดสถานะของวิถีทางโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการกลายพันธุ์ที่สำคัญของมะเร็ง วิธีการปัจจุบันในการทำเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางพันธุกรรมที่มีราคาแพง ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ช้า แมชชีนเลิร์นนิงสามารถใช้ทำนายสถานะของเส้นทางโมเลกุลของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลักสามเส้นทางและเนื้องอกที่มีการกลายพันธุ์มากเกินไปได้อย่างไร คุณลักษณะสำคัญของวิธีนี้คือไม่ต้องใช้คำอธิบายประกอบด้วยตนเองบนภาพดิจิทัลของสไลด์เนื้อเยื่อมะเร็ง